PPR

Vi har PPR på Grønholt.
Det er påkrævet, at du altid har skriftlig PPR. Det er således ikke længere muligt at få PPR via telefonen.

Benyt formularen herunder, hvorefter du vil modtage skriftlig godkendelse eller afvisning. Dit PPR-nummer skal kunne forevises på forlangende.

Får du ikke behov for at benytte din PPR alligevel, er det vigtigt, at du seneste samme dag som planlagt ankomst annullerer din PPR ved at fremsende en mail til regnskab@ekgh.dk, hvor du angiver PPR godkendelsesnummeret og at flyvningen er aflyst. Såfremt PPR ikke er annulleret rettidigt skal der betales for den leverede PPR.
Når Grønholt Flyveplads er så restriktiv med tildeling og betaling for PPR skyldes det, at vi er stærkt begrænsede af støjrestriktioner og derfor vil andre få afvist PPR, når kvoten er opbrugt. Derfor vi vil gerne hurtigst muligt have besked om eventuelle annulleringer.

Vigtig information hvis du kommer fra udlandet

Hvis man kommer fra et ikke-EU-land (Norge og Schweiz), skal man ringe til Toldstyrelsen på 72371140 senest ½ time før landing.

Hvis man kommer fra et ikke-Schengenland (Storbritanien og Rumænien), skal man ringe til politiet og anmelde sin ankomst senest ½ time før landing på telefon +45 114 (+45 48261448, hvis du ringer fra udlandet). Det gælder også, selvom man har mellemlandet i et Schengenland uden at blive paskontrolleret.

PPR request

Apply