Briefing for anflyvning

Grønholt er pålagt strenge miljø og støj begrænsninger. For at begrænse belastningen af naboer har vi indført flyveveje ind og ud af Grønholt. En af de mest anbefalingsværdige anflyvninger er at flyve lange finaler, prøv at se på nedenstående indflyvnings-kort. Se også efter indflyvnings-kort, råd og anvisninger.

Husk at skrive din landing i landings journalen. Denne forfindes i telefonboksen med mærket "C"

Råd og anbefalinger

  • Overflyv aldrig pladsen under 1.500 fod. Grønholt ligger i ukontrolered luftrum op til 2.500 fod.
  • Brug Roskilde ATIS 123.800 i god tid. Her modtager du en jordvind der også kan bruges på Grønholt. Ud fra hvilken bane der anvendes i Roskilde, vælges anflyvningen til Grønholt.
  • Hold øje med vindposen til venstre for bane 11 og til højre for bane 29. Hvis vinden ikke er som forventet, overskydes og en ny anflyvning til modsatte ende påbegyndes.
  • Landingsrunder på Grønholt er desværre ikke tilladt.
  • Taxivejene er groet til og anvendes ikke, der kommer for meget skidt i propellen. Anvend landingsbanen til taxi.
  • Ved natlandinger er det værd at bemærke de høje træer for enden af bane 29.

Anflyvningskort, de røde områder må ikke overflyves.

Download Jeppesen plate

Anflyvning af bane 11.
Anflyvning bane 29.