Flyveplads info

Grønholt Flyveplads: EKGH
Placering: N 55° 56.4' E 12° 22.9' - 2,4 NM syd for Fredensborg Slot
Magnetic Variation: 1.5°E
Elevation: 97 ft

Radio
Grønholt radio: 122.500
Landingslys tændes automatisk når der sendes en bærerbølge i 30 sek.

Åbningstid
07:00 - 22:00 (lokal).


Bane
Bane: 11-29
Fod: 3281' x 59'
Meter: 1004 x 18

Bane 11
Bane 11 - course app. 106°
Bane 11 (106.0°M)
TDZE 97' (Touch Down Zone Elevation)
Lys: Runway threshold lights, Runway end lights og Runway edge lights.
TORA: 2.296 ft (700 meter)
LDA: 2.822 ft (850 meter)

Bane 29
Bane 29 - course app. 286°
Bane 29 (286.0°M)
TDZE 97' (Touch Down Zone Elevation)
Lys: Runway threshold lights, Runway end lights og Runway edge lights.
TORA: 2.789 ft (850 meter)
LDA: 2.296 ft (690 meter)

Banelys

Banelys tændes ved at holde sendeknappen nede i 30 sekunder på frekvens 122.500
Banelyset vil blinke og så tænde både om natten og om dagen, når du transmitterer dine hensigter på 122.500. Dette for at advare folk og køretøjer på jorden, som krydser banen, om landende eller startende fly.
OBS!! Banelyset er cirka tændt i fire minutter ad gangen. Det kan genstartes undervejs i denne fire minutters periode ved at holde sendeknappen inde indtil lyset har blinket èn gang (varighed cirka ½ sekund)!!

Pas på!

Fodgængere, biler, lastvogne og traktorer - EKGH er ikke lukket af for omverdenen og det sker, at besøgende ikke respekterer, at de har vigepligt for fly.

Taxiveje

Taxivejene langs start- og landingsbanen er groet til og kan ikke benyttes (er kun velegnet til biler med firehjulstræk).

Start og landings journal

Start og landings journal forfindes i telefonboxen mærket "C"

Vigtig information hvis du kommer fra udlandet

Hvis man kommer fra et ikke-EU-land (Norge og Schweiz), skal man ringe til Toldstyrelsen på 72371140 senest ½ time før landing.

Hvis man kommer fra et ikke-Schengenland (Storbritanien og Rumænien), skal man ringe til politiet og anmelde sin ankomst senest ½ time før landing på telefon +45 114 (+45 48261448 hvis du ringer fra udlandet). Det gælder også, selvom man har mellemlandet i et Schengenland uden at blive paskontrolleret.

Parkering
Der er mulighed for parkering på forpladsen i områderne P1 og P2. P3 må ikke benyttes, med mindre der er givet særlig tilladelse.

Vi anbefaler, at du parkerer så langt i det sydlige hjørne af P1 som muligt. Det er ret afgørende, at du som udgangspunkt udelukkende anvender P2 hvis P1 er helt fyldt op, da vi har fly med stort vingefang, der skal passere området.

Der må ikke parkeres på forpladsen ved tankanlægget.

Overnatning faktureres med et fast beløb på nat, som kan findes i vores prisliste. Prisen afhænger af, om du har behov for en hangarplads eller parkering på forpladsen.