Pladsens historie

Grønholt flyveplads historie strækker sig mange år tilbage og er tæt forbundet med godset Hegnsholt som ligger ved siden af pladsen. Hegnsholt ejes i dag af Lise og Niels Fennet som købte det af familien Bohnstedt Petersen i starten af 90’erne. Billedet er fra ca. 1940.

Familien Bohnstedt Petersen ejede godset fra 1937 frem til starten af halvfemserne indtil det blev overtaget af de nuværende ejere. Dette er interessant, fordi familien Bohnstedt Petersen og Grønholt er tæt forbundet og Christian Bohnstedt Petersen (født 1894) var en af pionererne i dansk flyvning. Han fik certifikat (#59) i 1918 og beskæftigede sig med; cykel-, motorcykel-, bil-og ikke mindst flyproduktion.

Han fik i trediverne licens til at producere Taylor/Piper Cup i Danmark og nåede at producere 52 stk. Bl.a den hydro-version som ses på billedet liggende i Furesøen. Disse blev bygget i Lundtofte. Billede af fabrikken i Lundtofte nedenfor.

Godset Hegnsholt blev, som sagt købt af ham i 1937 for kr. 120.000,-, hvor han anlagde en græsbane på 400 x 400m, som blev godkendt som privatplads i 1940, så han i første omgang kunne dyrke sin passion for flyvning, men sandsynligvis også fordi han kunne se fremtidsmulighederne indenfor luftfart. Senere blev den nuværende asfaltbane anlagt i 1962, da man begyndte at have flere professionelle flyaktiviteter i Grønholt. Peter Bohnstedt Petersen (født 1940) overtog godset fra sin far da denne døde. Han fik allerede certifikat som 18 årig og havde den navnkundige Morian Hansen som instruktør (RAF pilot under krigen med 1.700 loggede timer på både bombe-og jagerfly). Peter udbyggede på Grønholt aktiviteterne i 60’erne og op gennem 70’erne. Pga. plads mangel og de naturlige begrænsninger i Grønholt blev en del af aktiviteterne dog henlagt til Roskilde, da denne åbnede i 1973. Da flyafdelingen toppede var der ca. 40 ansatte. Billedet er fra midten af tresserne. Læg mærke til hvor lidt bevoksning der er omkring pladsen.

Der har fra midten 50’erne og frem til midt 80’erne været; fly-og radioværksteder, skoleflyvning og flyproduktion under licens fra American Aviation af Yankee modellen, tilknyttet til Grønholt. De fleste af disse aktiviteter ophørte i midt 80’erne eller da Hegnsholt blev solgt. I dag er aktiviteterne begrænset til klubbens aktiviteter og et par forskellige firmaer der har til huse på pladsen, dog ingen med tilknytning til flyvning. Desværre er banen i dag ikke helt så flot som ved anlæggelsen som det fremgår af nedenstående billede. Den fungerer dog glimrende og den ser værre ud end den rent faktisk er at taxi, starte og lande på. Desværre er taxivejene på banens sydlige side ikke brugbare.

Billede fra 60 eller 70'erne af den store hangar før den blev ombygget til at huse DC 3'eren.

Det kendteste fly der har være stationeret på pladsen er nok DC 3’eren (var oprindelig en C-47, cargo versionen) fra 1944 som Bohnstedt Petersen købte af flyvevåbnet i 1984. Den blev købt for kr. 1,- og skulle leveres tilbage (i samme stand) når/hvis man ikke ønskede at anvende og vedligeholde den mere. Der fulgte efter sigende mange reservedele med fra forsvaret i Værløse. Den var stationeret på pladsen frem til den blev overtaget af foreningen ”DC3 vennerne”/tøjhusmuseet i 1992.

Udover funktionen som flyveplads har Grønholt været benyttet til en lang række arrangementer, som udstillinger og præsentationer. Politiet benyttede i en lang årrække pladsen til forskellige former øvelser i bilkørsel. Bl.a. har Bettina Bohnstedt Petersen sammen med Kronprinsen fået kursus i kørsel her.
Sandsynligheden for at Grønholt nogensinde kommer til at opnå samme storhed som i 60 og 70’erne er ikke stor, men den har en stor og spændende plads i dansk flyvningshistorie.

Tak til Bettina og Frank Bohnstedt Petersen og Keld Harbroe for informationer og billeder.

Billede af DC 3’en fra Roskilde lufthavn.