PPR

Prior Permission Required

Vi har PPR på Grønholt.
Det er påkrævet, at du altid har skriftlig PPR. Det er således ikke længere muligt at få PPR via telefonen.

Benyt formularen herunder, hvorefter du vil modtage skriftlig godkendelse eller afvisning. Dit PPR-nummer skal kunne forevises på forlangende.

Får du ikke behov for at benytte din PPR alligevel, er det vigtigt, at du seneste 4 timer før den planlagte ankomst annullerer din PPR ved at benytte linket i PPR godkendelsen, som er modtaget på mail. Såfremt PPR ikke er annulleret rettidigt skal der betales for den leverede PPR.

Når Grønholt Flyveplads er så restriktiv med tildeling og betaling for PPR skyldes det, at vi er stærkt begrænsede af støjrestriktioner og derfor vil andre få afvist PPR, når kvoten er opbrugt. Derfor vil vi gerne hurtigst muligt have besked om eventuelle annulleringer.

Vigtig information hvis du kommer fra/afgår til udlandet

Hvis man kommer fra et ikke-EU-land, skal du toldkontrolleres ved ankomsten til Danmark.

Hvis man kommer fra eller afgår til et ikke-Schengenland, skal man paskontrolleres ved ankomsten til eller afgangen fra Grønholt Flyveplads. Det gælder også, selvom man har mellemlandet i et Schengenland uden at blive paskontrolleret.

Er du i tvivl bedes du skrive til os på info@ekgh.dk.

PPR request

Apply