Priser og betaling

Ny startafgift

Start- eller landingstidspunkt
(der betales kun for den dyreste operation)
Flytype / vægt
Mandag-fredag 09.00-1800 LT Weekends 07.00-22.00 LT,
Mandag-fredag 07.00-09.00 LT og 18.00-22.00 LT,
Helligdage
Balloon (BALL), Glider/Sailplane (GLID), Micro/Ultralight (ULAC,GYRO,UHEL), Parachute/Paraplane (PARA) 150,- 300,-
Single engine piston, fly SEP(A), MTOM: indtil 1.170 kg 150,- 300,-
Single engine piston, fly SEP(A),
MTOM: 1.171 – 1.650 kg
300,- 500,-
Single engine piston, fly SEP(A),
MTOM: over 1.650 kg
og alle typer Multi Engine Piston, MEP(A)
500,- 1.000,-
Turbine fly og helikoptere (alle typer) 1.500,- 2.500,-

Alle tider opgives i lokal tid.

Ved manglende indhentning af PPR eller udfyldning af den obligatoriske flylog på pladsen opkræves et gebyr på kr. 1.000,- i tillæg til ovenstående startafgift.

Betaling for start/landing

Der betales startafgift baseret på tabellen til venstre. Afgiften beregnes på baggrund af flyets vægt/type samt operationstidspunkt. Det dyreste operationstidspunkt er gældende for startafgiften.
Eksempel: Der landes fredag (hverdag) kl. 16.00 lokal tid i en Single Engine Piston med MTOM/MTOW på 1450 kg. Der er afgang dagen efter (lørdag) kl. 11.00. Det dyreste tidspunkt er lørdag kl. 11.00 og er derfor afgørende for beregningen af startafgiften, som udgør DKK 500. Dertil opkræves kr. 50 for overnatning på forpladsen. Ialt kr. 550.

Overnatning

Fly og helikoptere kan efter aftale 'overnatte'. Det koster Kr. 50 pr. nat.
Der vil normalt kunne tilbydes overnatning i hangar for mindre fly. Pris for første nat kr. 900, derefter kr. 250 pr. nat.

Fakturering og betaling

Der kan udelukkende betales med bankoverførsel på baggrund af udstedt faktura. Du modtager automatisk en faktura udstedt på baggrund af den PPR anmodning der indsendes.

Der er 7 dages betalingsfrist.

Får du ikke behov for at benytte din PPR alligevel, er det vigtigt, at du seneste 4 timer før planlagt ankomst annullerer din PPR ved at benytte linket i den fremsendte PPR godkendelsesmail. Såfremt PPR ikke er annulleret rettidigt skal der betales for den leverede PPR.

Kontant

Der kan ikke længere betales kontant. Betaling med frigørende virkning kan alene ske ved betaling af fremsendt faktura.